Vr-maailma lukio-opetuksessa

Koulutus lukio-opettajille, jotka haluavat perehtyä VR-maailman mahdollisuuksiin opetuksessa ja arvioinnissa pedagogisista lähtökohdista. 

Koulutussisältö

Virtuaalimaailma tuo oppitunneille aivan uuden maailman. VR-lasien avulla päästään sisään todellisuuksiin, joihin pääsyä ei muuten voisi olla. VR-maailma innostaa ja havainnollistaa. VR-maailma antaa elämyksiä ja kokemuksia. Ja tämä pätee niin opiskelijoihin kuin opettajiinkin.

Koulutuksen tavoiteena on avata mahdollisuuksia VR-maailman käyttöön lukio-opintojaksoilla. Koulutuksen tarkoituksena on madaltaa opettajien kynnystä ottaa käyttöön uudenlaista digipedagogiikkaa ja sitä kautta monipuolistaa opetusta ja arviointia. 

Keskeiset sisällöt koulutuksessa painottuvat VR-maailman pedagogisiin mahdollisuuksiin. Koulutuksessa otetaan esille VR-maailman käyttömahdollisuuksia muun muassa käytännön esimerkkien kautta oppitunneilla, sekä annetaan vinkkejä hyödyntää virtuaalimaailmaa arvioinnissa sekä opintojaksoilla tapahtuvissa tutkimustöissä. 

Koulutuspaketit lukiolle

Virtuaalimaailman pedagogiset mahdollisuudet-etäluento (30min)

Etäkoulutuksena toteutettu luento johdattelee opettajia virtuaalimaailman pedagogisiin mahdollisuuksiin. Opettajat saavat luennolta konkreettisia ideoita vr-lasien käyttöön opetuksessa ja arvioinnissa. Toimii esimerkiksi erinomaisena johdantona tilanteeseen, jossa koululla suunnitellaan/aloitellaan vr-lasien käyttöä.

Hinta 200 e + alv 24%

Lähikoulutus (1,5h)

Toteutetaan lähikoulutuksena, sisältää perehdytyksen VR-maailman käyttöön lukio-opetuksessa pedagogisesta näkökulmasta. Koulutukseen kuuluu esitys- sekä työpajaosiot. Työpajoissa opettajat pääsevät kokeilemaan VR-laitteita ja testaamaan VR-sovelluksia eri pedagogisten teemojen mukaisesti. Lisäksi koululle jää lisämateriaaliksi noin 20 minuuttia kestävä infovideo, johon voi palata myöhemmin VR:n käyttösuunnitelmien tarkentuessa. 

Hinta 500 e + alv 24% + matka- ja majoituskulut

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai sähköpostitse educatedbyriikka@opettajariikkasalminen.com ja mietitään yhdessä juuri teidän koulullenne sopiva koulutuspaketti!

Kiitos kovasti infovideosta! Siihen on nähty paljon vaivaa ja se näkyi videon laadussa. Opet antoivat siitä erinomaista palautetta.

- Pasi Tolonen, rehtori, Iisalmen lyseo