Biologia 1

Elämä ja evoluutio

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

Keskeiset sisällöt:

Biologia tieteenä

• elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot

• biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät

• biologisen tiedon esittäminen mallien avulla Solu elämän perusyksikkönä

• elämän syntyvaiheet

• solujen rakenne ja energiatalous

• DNA ja geenien ilmeneminen

Eliön elinkaari

• suvullinen ja suvuton lisääntyminen

• muuntelu

• kasvu, kehittyminen ja kuolema

Evoluutio

• luonnonvalinta ja sopeutuminen

• lajien syntyminen ja häviäminen

• eliökunnan sukupuu Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti

(Lähde: OPH - Lukion OPS 2015)

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• saa kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua kohtaan 

• käyttää ja arvioi kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla 

• tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan 

• ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen 

• osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä 

• työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen tai projektin yhdessä muiden kanssa.