Oppimispolkuja pitkin kohti uutta lukioarviointia

Luento lukio-opettajille, jotka haluavat perehtyä oppimispolkujen rakentamiseen ja hyödyntää niitä monipuolisen arvioinnin keinona.

Koulutussisältö

Opintopolut antavat opettajalle mahdollisuuden huomioida opiskelijan yksilöllisyyttä kurssien rakentamisessa ja arvioinnissa. Opintopolut luovat rakenteen, josta opiskelijat voivat tehdä valintoja oman työmääränsä ja tavoitteidensa pohjalta. Opintopolut antavat myös mahdollisuuden opiskelijoiden itsearvioinnin hyödyntämiselle arvioinnissa. Nämä kaikki tekijät lisäävät opiskelijoiden hyvinvointia lukiomaailman haasteiden keskellä. Oppimispolkuja pitkin kohti uutta lukioarviointia-luennolla käsitellään koulutuksessa kolmesta eri näkökulmasta:

1) Työmäärään ja arvosanatavoitteeseen rakentuva arviointipohja: Tällä logiikalla voidaan huomioida erilaisia tavoitteita omaavia opiskelijoita. Jotkut haluavat vain läpäistä kurssin, jotkut haluavat päästä kaikista parhaisiin arvosanoihin ja tehdä paljon töitä kurssin eteen. Molempia ja muitakin sieltä välistä voidaan eriyttää oppimispolkujen kautta.
2) Opiskelijoiden eritahtiseen etenemiseen rakentuva arviointipohja: Tällä logiikalla nopeammat opiskelijat voivat edetä ilman, että heidän tarvitsisi odotella hitaampia oppijoita. Toisaalta tämän kaltaisen oppimispolun avulla opettaja voi antaa enemmän tukea niitä tarvitseville myös oppituntien aikana, kun osa opiskelijoita voi edetä omaan tahtiin. 
3) Oppiainerajojen yhdistelyyn rakentuva arviointipohja: Tästä logiikasta opiskelija voi saada tukea useamman oppiaineen välisten asioiden ymmärtämiseen. Tästä pohjasta voi saada myös vinkkiä yhteisopettajuuskurssien rakentamiseen. 

Koulutukset lukioille

Etäkoulutus (1h)

Toteutetaan etäkoulutuksena verkossa videoyhteydellä. 

Hinta 300e (sis. alv 0%)

Lähikoulutus (1h) 

(Lähikoulutuksia ei toistaiseksi järjestetä epävarman koronatilanteen vuoksi) 

Toteutetaan lähikoulutuksena.

Hinta 300e (sis. alv 0%) + matkakulut

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai sähköpostitse educatedbyriikka@opettajariikkasalminen.com ja mietitään yhdessä juuri teidän koulullenne sopiva koulutuspaketti!

Koulutus antoi runsaasti ideoita ja sain hyvin pikaisella aikavälillä otettua käyttöön oppimispolut myös omilla kielten kursseillani. Tästä oli suuri apu etäopetuksessa ja opiskelijat kiittelivät jo ajatuksesta, että saavat itse vaikuttaa kurssin työmäärään. Riikka on todella ammattitaitoinen pedagogi ja hänen innostuksensa inspiroi itseäkin lähteä kokeilemaan erilaisia toteutustapoja! Iso suositus!

- Reea Onjukka, Karhulan lukio