Oppimispolkuja pitkin kohti uutta lukioarviointia

Koulutus lukio-opettajille, jotka haluavat perehtyä oppimispolkujen rakentamiseen ja hyödyntää niitä monipuolisen arvioinnin keinona.

Koulutussisältö

Opintopolut antavat opettajalle mahdollisuuden huomioida opiskelijan yksilöllisyyttä kurssien rakentamisessa ja arvioinnissa. Opintopolut luovat rakenteen, josta opiskelijat voivat tehdä valintoja oman työmääränsä ja tavoitteidensa pohjalta. Opintopolut antavat myös mahdollisuuden opiskelijoiden itsearvioinnin hyödyntämiselle arvioinnissa. Nämä kaikki tekijät lisäävät opiskelijoiden hyvinvointia lukiomaailman haasteiden keskellä. Oppimispolkuja käsitellään koulutuksessa kolmesta eri näkökulmasta:

1) Työmäärään ja arvosanatavoitteeseen rakentuva arviointipohja: Tällä logiikalla voidaan huomioida erilaisia tavoitteita omaavia opiskelijoita. Jotkut haluavat vain läpäistä kurssin, jotkut haluavat päästä kaikista parhaisiin arvosanoihin ja tehdä paljon töitä kurssin eteen. Molempia ja muitakin sieltä välistä voidaan eriyttää oppimispolkujen kautta.
2) Opiskelijoiden eritahtiseen etenemiseen rakentuva arviointipohja: Tällä logiikalla nopeammat opiskelijat voivat edetä ilman, että heidän tarvitsisi odotella hitaampia oppijoita. Toisaalta tämän kaltaisen oppimispolun avulla opettaja voi antaa enemmän tukea niitä tarvitseville myös oppituntien aikana, kun osa opiskelijoita voi edetä omaan tahtiin. 
3) Oppiainerajojen yhdistelyyn rakentuva arviointipohja: Tästä logiikasta opiskelija voi saada tukea useamman oppiaineen välisten asioiden ymmärtämiseen. Tästä pohjasta voi saada myös vinkkiä yhteisopettajuuskurssien rakentamiseen. 

Koulutus koostuu kahdesta 60 minuuttia kestävästä osasta. Ensimmäisen osan tavoitteena on perehtyä opintopolkujen rakentamisen periaatteisiin huomioiden useamman eri näkökulman ja toteutusmahdollisuuden. Toisessa osassa aloitetaan opintopolkujen konkreettinen työstäminen sekä annetaan eväitä tulevaisuuden työskentelyyn opintopolkujen kanssa. 

Koulutuspaketit lukioille

Etäkoulutus (1h)

Toteutetaan etäkoulutuksena verkossa videoyhteydellä, sisältää koulutuksen ensimmäisen osan, eli teoreettisen osan opintopolkujen rakentamisen taustalla. 

Hinta 250e (sis. alv 0%)

Etäkoulutus (2h)

Toteutetaan etäkoulutuksena verkossa videoyhteydellä, sisältää koulutuksen molemmat osat, eli teoreettisen osan opintopolkujen rakentamisen taustalla sekä konkreettisten opintopolkujen työstämisen koulutuksen aikana. Toisessa osassa osallistujat saavat käyttöönsä kattavat videomateriaalit, joiden avulla oppimispolkujen rakentamista on helppo jatkaa koulutuksen jälkeenkin.

Koulutus voidaan sovittaessa järjestää myös kahtena erillisenä tapaamisena.

Hinta 400e (sis alv. 0%)

Lähikoulutus (2h) 

(Lähikoulutuksia ei toistaiseksi järjestetä epävarman koronatilanteen vuoksi) 

Toteutetaan lähikoulutuksena, sisältää koulutuksen molemmat osat, eli teoreettisen osan opintopolkujen rakentamisen taustalla sekä konkreettisten opintopolkujen työstämisen koulutuksen aikana. Toisessa osassa osallistujat saavat käyttöönsä kattavat videomateriaalit, joiden avulla oppimispolkujen rakentamista on helppo jatkaa koulutuksen jälkeenkin.

Hinta 450e (sis. alv 0%) + matkakulut

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai sähköpostitse educatedbyriikka@opettajariikkasalminen.com ja mietitään yhdessä juuri teidän koulullenne sopiva koulutuspaketti!

Koulutus antoi runsaasti ideoita ja sain hyvin pikaisella aikavälillä otettua käyttöön oppimispolut myös omilla kielten kursseillani. Tästä oli suuri apu etäopetuksessa ja opiskelijat kiittelivät jo ajatuksesta, että saavat itse vaikuttaa kurssin työmäärään. Riikka on todella ammattitaitoinen pedagogi ja hänen innostuksensa inspiroi itseäkin lähteä kokeilemaan erilaisia toteutustapoja! Iso suositus!

- Reea Onjukka, Karhulan lukio