Arviointi
Kirjoita alaotsikko tähän

Kurssisuoritus koostuu neljästä eri osasuorituksesta:

1) Yksilötehtävät luonnonmaantieteen riskeistä (40 pistettä) to 16.4.

Tehtävät kappaleista 3-6 löytyvät luokanmuistikirjasta ja jokainen opiskelija täyttää omat vastauksensa Yksilötehtävät-välilehdelle deadlineen mennessä. Deadlinena jokainen tekee itsearvioinnin tehtävistä pisteytysohjeiden perusteella. Jos opiskelija ei ole kyseisellä tunnilla paikalla, opettaja tekee pisteytyksen. 

2) Luonnonkatastrofin rakentaminen (20 pistettä) ma 20.4.

Kyseisellä tunnilla opiskelija rakentaa opettajan jakamien reunaehtojen perusteella oman luonnonkatastrofinsa. Kurssin aikana jokainen  opiskelija rakentaa omaa My Maps-karttaa, johon voi kerätä uutisia erilaisista luonnonkatastrofeista. Tässä arvioitavassa tehtävässä saa olla mukana My Maps-kartta. Kartan rakentaminen vaatii voimassa olevan Google-tilin (gmail-sähköposti ym.). Jos et omista Google-tiliä, aloita kartan tekeminen luomalla itsellesi Google-tunnukset. Karttaan voit lisätä koko kurssin ajan artikkeleita eri alueilla tapahtuneista katastrofeista. Lisätyt artikkelit ovat kokonaisuudessaan käytössä suorituksen ajan. Muuta materiaalia ei saa olla mukana.

3) Ilmastopaneelitentti (20 pistettä) ma 4.5.

Kurssillä järjestetään ilmastonmuutoksen aiheista ilmastopaneeli ma 27.4., jossa eri ilmastoalan asiantuntijoita kokoontuvat yhteen kartottamaan tätä globaalia ongelmaa. Ilmastopaneelin jälkeen seuraavalla viikolla aiheesta järjestetään sähköinen monivalintatentti, jonka aiheet löytyvät kirjan kappaleista 6-7 sekä ilmastopaneeliesityksistä.

4) Päättöpäivänä järjestettävä tentti maapallon alueellisista riskeistä (20 pistettä) ke 20.5.

Abitti-järjestelmällä tehtävässä tentissä opiskelijan tulee sijoittaa erilaisia riskejä niiden valtioiden kohdalle maapallolla, joissa kyseiset riskit ovat kaikista suurimmat ja ajankohtaisimmat. Lisäksi opiskelijan tulee perustella suullisesti valintansa opettajalle. 

Kurssikokeen arvosanaan voi lisäksi vaikuttaa tuntiaktiivisuudella.

Arvosana

Kaikkien tehtävien yhteen laskettu pistemäärä on 100 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä on esimerkiksi 85, keskustellaan siinä vaiheessa arvosanoista 8 ja 9. Jos pistemäärä on esimerkiksi 72, keskustellaan arvosanoista 7 ja 8. Jotta kurssi on läpäisty, tulee saada vähintään 47,5 pistettä.