Biologia 5

Biologian sovellukset

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää biologian innovaatioiden ja sovellutusten merkityksen yhteiskunnassa 

• tutustuu bioteknologian menetelmiin, tuotteisiin ja mahdollisuuksiin edistää kestävää tulevaisuutta 

• ymmärtää geeniteknologian mahdollisuudet lääketieteessä ja teollisuudessa 

• ymmärtää mikrobien merkityksen luonnossa ja erilaisissa bioteknologian prosesseissa 

• ymmärtää kasvien ja eläinten jalostuksen merkityksen ravinnontuotannossa 

• osaa arvioida bioteknologian ja genetiikan sovellusten mahdollisuuksia, uhkia ja eettisiä kysymyksiä 

• osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

Bioteknologian sovellukset ja merkitys 

• ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottaminen uusiutuvien luonnonvarojen avulla 

• bioteknologian sovellukset teollisuudessa ja ympäristönsuojelussa 

Mikrobiologian sovellukset ja merkitys 

• bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta • bakteerien viljely, käsittely ja tunnistaminen 

• mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa 

  Geeniteknologian sovellukset ja merkitys 

• geenitekniikan menetelmät 

• genomitieto 

• mikrobit geeniteknologiassa 

  Kasvi- ja eläinjalostus Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus