Arviointi

Kurssiarviointi koostuu kolmesta eri osasuorituksesta:

1) Luokittelu-tentti ti 25.8. (kappale 3) max 10 pistettä

2) Oma laji-soveltava ryhmätehtävä max 20 pistettä

Ryhmät rakentavat kurssin aikana oman lajin, jota kuvataan kurssilla käytävien aiheiden mukaan. Tarkoituksena on siis luoda oma laji, jota ei ole vielä olemassa, mutta joka asuu nykymaapallolla ja jonka ominaisuudet ja evolutiivinen kehitys ovat mahdollisia eliökunnan kehityksen lainalaisuuksien puitteissa.

Omaa lajia rakennetaan tekstitiedostolle, johon perustellaan ryhmän tekemät ratkaisut kirjallisesti. Myös kuvia saa käyttää. Tämä työ arvioidaan opettajan toimesta kahdessa osassa ja pistemäärä on 0-18 pistettä. Kirjallisen työn palautuspäivinä ryhmä arvioi myös ryhmän sisäisen työmäärän jakautumista. Kaikki ryhmän jäsenet eivät siis saa välttämättä samaa pistemäärää, vaan pistemäärä jakautuu tehdyn työmäärän mukaisesti. Palautuspäivät kirjalliselle työlle ovat seuraavat:

1. deadline: ti 25.8. kappaleet 2-5, max 8 pistettä
2. deadline päättöpäivänä pe 25.9.:  kappaleet 6-13, max 10 pistettä

Päättöpäivänä ryhmät esittelevät omat lajinsa. Päättöpäivänä päättökokeen jälkeen on aikaa rakentaa esitys kokonaisuudessaan. Esityksen voi tehdä ryhmän haluamaan muotoon (posteri, powerpoint, sway, prezi ym.). Esitys pidetään päättöpäivän lopussa ja esitys arvioidaan pisteillä 0-2.

3) Kurssikoe päättöpäivänä pe 25.9. (kappaleet 6-13) max 20 pistettä

Lisäksi kurssiarvosanaan voi vaikuttaa tuntiaktiivisuudella