Biologian kertaus

Tavoitteet

Kurssi on suunnattu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. Tavoitteena on antaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille paremmat valmiuden niissä menestymiseen.

Keskeiset sisällöt

Kurssilla kerrataan biologian pakollisia ja syventäviä kursseja.

Biologian yo-koe

Sähköiset työkalut

Sähköisistä työkaluista YO:ta varten kannattaa opetella:

 • Viiva- ja pylväsdiagrammi (myös XY-hajonta-diagrammi, jos X-akselille tulee vuosilukuja, esim. populaatiokuvaajat)
 • Jonkin piirto-ohjelman käyttäminen ja kuvan tuottaminen (LibreOfficen Draw-, GIMP-ohjelmat)
 • Risteytystehtävän ratkaisun antaminen sähköisessä muodossa (LibreOfficen Draw-, Writer- tai Calc-ohjelmat, Matikkaeditori)
 • Lisäksi käytössä on kartta-aineistoja, jotka toimivat yo-kokeessa kokelaan vastaamisen tukena. Tarkempaa ohjetta kartta-aineistojen käytöstä löytyy ytl:n sivuilta.

Digi-Maol yo-kirjoituksissa:

Digi-Maol on yhtenä ohjelmana mukana koejärjestelmässä olevissa ohjelmissa. Siinä on hakukenttä, jota kannattaa käyttää tietoa etsiessään.

Digi-Maolista löytyvät:

 • Alkuaineet

 • Hiilihydraattien nimet ja rakennekaavat

 • Aminohappojen nimet + rakennekaavat

 • DNA:n ja RNA:n emästen nimet + rakennekaavat

 • DNA:n rakenne

 • ATP:n rakenne

 • Yleisesti käytetyt nimilyhenteet + mitä ne tarkoittavat: ADP, AMP, CFC, DDT, PAH, PCB, RNA

 • Ilmakehän ominaisuuksia (toisiinsa suhteutettuina korkeus, lämpötila, ilmanpaine ja tiheys)

 • Polttoaineet ja niiden ominaisuudet

 • Näkyvän valon spektri eli eri aallonpituusalueet

 • UV-valon tyypit (A, B, C) , aallonpituudet ja voimakkuus

 • Nesteet (mm. veden ominaisuudet, kuten tiheys, ominaislämpökapasiteetti ym.)

 • Äänen spektri

 • Kuuloalue

 • Melun turvallisuusrajat