Biologian kertaus
Kirjoita alaotsikko tähän

Tavoitteet

Kurssi on suunnattu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. Tavoitteena on antaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille paremmat valmiuden niissä menestymiseen.

Keskeiset sisällöt

Kurssilla kerrataan biologian pakollisia ja syventäviä kursseja.

Biologian yo-koe

Sähköiset työkalut

Sähköisistä työkaluista YO:ta varten kannattaa opetella:

 • Viiva- ja pylväsdiagrammi (myös XY-hajonta-diagrammi, jos X-akselille tulee vuosilukuja, esim. populaatiokuvaajat)
 • Jonkin piirto-ohjelman käyttäminen ja kuvan tuottaminen (LibreOfficen Draw-, GIPM- tai Pinta-ohjelmat)
 • Risteytystehtävän ratkaisun antaminen sähköisessä muodossa (LibreOfficen Draw-, Writer- tai Calc-ohjelma)

Digi-Maol yo-kirjoituksissa:

Digi-Maol on yhtenä ohjelmana mukana koejärjestelmässä olevissa ohjelmissa. Siinä on hakukenttä, jota kannattaa käyttää tietoa etsiessään.

Digi-Maolista löytyvät:

 • Hiilihydraattien nimet ja rakennekaavat

 • Aminohappojen nimet + rakennekaavat

 • DNA:n ja RNA:n emästen nimet + rakennekaavat

 • DNA:n rakenne

 • ATP:n rakenne

 • Yleisesti käytetyt nimilyhenteet + mitä ne tarkoittavat: ADP, AMP, CFC, DDT, PAH, PCB, RNA

 • Ilmakehän kaasukoostumus

 • Sähkömagneettisen säteilyn spektri

 • UV-valon tyypit (A, B, C) , aallonpituudet ja vaarallisuus

 • Näkyvän valon spektri eli eri aallonpituusalueet

 • Veden tiheys eri lämpötiloissa

 • Kuuloalue

 • Melun turvallisuusrajat