Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän (S). 

Hyväksytyn arvosanan saa, kun seuraavat suoritukset on tehty:

  1. arvioitava tehtävä ti 24.8.: opesivujen osiot 1-3
  2. harjoitus-yo pe 10.9. klo 14:30-17:30: koko biologian oppimäärä

Kurssi läpäistään, kun kaikki suoritukset on suoritettu.