Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän (S). 

Hyväksytyn arvosanan saa, kun seuraavat suoritukset on tehty:

  1. arvioitava tehtävä ma 9.1.: opesivujen osiot 1-3
  2. harjoitus-yo päättöpäivänä 3.2.: koko biologian oppimäärä

Kurssi läpäistään, kun kaikki suoritukset on suoritettu.