Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän (S). 

Hyväksytyn arvosanan saa, kun seuraavat suoritukset on tehty:

Kolme soveltavaa esseetä/tehtävää kurssin aikana 

  1. tehtävä ma 24.8.: osiot 1-3
  2. tehtävä ke 9.9.: osio 8-9
  3. tehtävä: ma 21.9.: osiot 12-13

Kurssi läpäistään, kun tehtävien pisteistä saadaan vähintään 33 % maksimipistemäärästä.