Ideoita arviointiin-koulutus
Kirjoita alaotsikko tähän

Koulutus lukion opettajille uuden LOPS:n monipuolisen arvioinnin ja jatkuvan oppimisen haasteisiin

Koulutussisältö

Koulutuksen tavoiteena on antaa lukio-opettajille konkreettisia vinkkejä ja ideoita uudenlaisiin opetus- ja arviointimenetelmiin, joita uudistuva LOPS tulee tavoitteissaan vaatimaan. Kaikkien ideoiden taustalla on opiskelijan jatkuvan oppimisen ja yksilöllisyyden huomioiminen sekä palautteenannon monipuolistuminen, mutta toisaalta myös opettajan työssä jaksaminen ja uudesta innostuminen.  
Koulutuksen aikana käydään läpi seuraavanlaisia menetelmiä, jotka mahdollistavat monipuolisen arvioinnin: 

Oppimispolut

Mahdollisuus eriyttää opiskelijoita tavoitteiden ja työmäärän mukaan. Oppimispoluilla on helppoa toteuttaa opiskelijan itsearviointia ja sitä kautta opiskelija saa nopean palautteen oppimisprosessistaan.

Esitykset ja suulliset tentit

Mahdollisuus opiskelijalle osoittaa osaamistaan muutenkin kuin kirjallisesti. Suulliset arviontisuoritukset mahdollistavat myös vertaisarvioinnin sekä eri oppiaineiden sisältöjen yhdistämisen.

Pari- ja ryhmätentit ja -tehtävät

Mahdollisuus muokata testaustilanteesta enenevissä määrin oppimistilanne. Muiden opiskelijoiden kanssa suoritettavat tehtävät antavat mahdollisuuden opiskelijalle oppia toiselta opiskelijalta sekä saada välitöntä palautetta oppimisestaan.

Pelit, tarinat ja mysteerit

Mahdollisuus tuoda opetukseen ja arviointiin pelillisyyttä. Näillä keinoilla opettaja pystyy tuomaan omaa persoonaansa mukaan tarinoina sekä elävöittää kurssin teemoja ja sisältöjä. 

Koulutuspaketit

Etäkoulutus (1h) 

(Etäkoulutus on syksyllä 2020 ainoa myytävä koulutuspaketti epävarman koronatilanteen vuoksi)

Toteutetaan etäkokouksena verkossa videoyhteydellä, sisältää katsauksen eri arviointi-ideoihin sekä hieman aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Hinta 200e (sis. alv).

Lähikoulutus (1h)

Sisältää katsauksen eri arviointi-ideoihin sekä hieman aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 

Hinta 250e (sis. alv)+matkakulut.

Lähikoulutus (3h)

Sisältää tarkemman katsauksen eri arviointi-ideoihin, reilusti aikaa kysymyksille ja keskustelulle, eri menetelmien testaamista sekä käytännön työskentelyä arvioinnin rakentamisen taustalle.

Hinta 450e (sis. alv)+matkakulut.

Koulutus oli kiinnostava ja kannustava! Se innosti miettimään uusia tapoja opettaa!

-Iisalmen Lyseon LOPS-agentit Maria Markkanen ja Mirka Oinonen

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai sähköpostitse riikka.salminen@opedu.kuopio.fi ja mietitään yhdessä juuri teidän koulullenne sopiva koulutuspaketti!