Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän (S).

Kurssisuoritukseen vaaditaan kolme soveltavaa esseetä/tehtävää kurssin aikana  

--> maksimissaan yhteensä 60 pistettä. 

1. tehtävä: merenpinnan tason vaihtelut ma 23.8.

2. tehtävä: kartat ja paikkatieto to 9.9.

3. tehtävä: väestönkasvu ja väestöllisen muuntumisen malli to 16.9.

Kurssi läpäistään, kun tehtävien pisteistä saadaan vähintään 33 % maksimipistemäärästä.