Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän (S).

Kurssisuoritukseen vaaditaan kaksi soveltavaa esseetä/tehtävää kurssin aikana  

--> maksimissaan yhteensä 40 pistettä. Toinen tehtävistä tehdään oppitunnin aikana ke 26.8., toinen kotona (palautettava viimeistään pe 11.9.)

Kurssi läpäistään, kun tehtävien pisteistä saadaan vähintään 33 % maksimipistemäärästä.