Arviointi

Kurssi arvioidaan arvosanoin hyväksytty/hylätty. Hyväksytystä kurssista saa suoritusmerkinnän (S).

Kurssisuoritukseen vaaditaan kaksi soveltavaa esseetä/tehtävää kurssin aikana.

1. tehtävä: merenpinnan tason vaihtelut ma 22.8.

2. tehtävä: kartat ja paikkatieto ke 7.9. Tehtävä ilmestyy Teamsiin ma 5.9. edellisen tunnin lopussa ja tulee olla palautettuna seuraavan oppitunnin alkuun mennessä.

Kurssi läpäistään, kun vaadittavat tehtävät on suoritettu.