Biologia 4

Ihmisen biologia

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 

Tavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimintaperiaatteita 

• ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia siihen 

• ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana 

• ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia

• osaa selittää elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan 

• ymmärtää perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen 

• osaa toteuttaa pienimuotoisen ihmisen elimistön toimintaa mittaavan tutkimuksen ja esittää sen tulokset.

Keskeiset sisällöt:

Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely 

• ravintoaineet ja ruoansulatus • verenkiertoelimistö 

• hengityselimistö ja hengityksen säätely 

 Liikkuminen 

• tuki- ja liikuntaelimistö 

 Elintoimintojen säätely 

• hermosto ja aistit 

• umpirauhaset ja hormonit 

• lämmönsäätely 

• kemiallinen tasapaino 

• elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit

Lisääntyminen 

• hedelmöitys, raskaus ja synnytys 

• sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus 

• perimän ja ympäristön merkitys 

 Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus