Maantieteen kertaus
Kirjoita alaotsikko tähän

Tavoitteet

Kurssi on suunnattu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. Tavoitteena on antaa ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille paremmat valmiuden niissä menestymiseen.

Keskeiset sisällöt

Kurssilla kerrataan maantieteen pakollisia ja syventäviä kursseja.

Maantieteen yo-koe

Sähköiset työkalut

Sähköisistä työkaluista YO:ta varten kannattaa opetella:

-Väestöpyramidi (LibreOfficen Calc)

-Ilmastodiagrammi (LibreOfficen Calc)

- Viiva- ja pylväsdiagrammi (myös XY-hajonta-diagrammi, jos X-akselille tulee vuosilukuja)

- Jonkin piirto-ohjelman käyttäminen ja kuvan tuottaminen (LibreOfficen Draw-, GIMP- tai Pinta-ohjelmat)

- Yksinkertaiset laskut taulukkolaskennan avulla (LibreOfficen Calc)

Karttojen ja kuvien tulkinta

Kertaa seuraavat asiat karttojen ja kuvien tulkinnasta

1) Rapautumisen ja eroosiovoimien (aallokko, virtaava vesi, tuuli, jääkausi) aikaan saamat muodostelmat kuvina. Selvitä myös, miltä kyseiset muodostelmat (erityisesti jääkauden muodostelmat) näyttävät kartalla. 

2) Karttamerkit

  • Mitä eri kartamerkit tarkoittavat?
  • Korkeuskäyrät ja niiden tulkinta (maalla ja vesialueilla)
  • Miltä eri karttamerkit näyttäisivät kuvina maastosta?

3) Kartan muokkaaminen kuvankäsittelyn avulla

  • Alueiden/paikkojen ympyröinti ja nimeäminen esim. Draw-työkalulla
  • Vyöhykkeiden rakentaminen esim. Draw- tai Geogebra-työkalulla.
  • Korkeusprofiilin rakentaminen (?)

4) Paikkatieto

  • Paikkatietoanalyysit ja mitä milläkin analyysillä tehdään.
  • Vektori- ja rasteritieto ja mitä niillä on parasta ilmaista.