Arviointi
Kirjoita alaotsikko tähän

Kurssin voi suorittaa kahdella eri tavalla

Biologia-linja

Tällä linjalla arvosanat vaihtelevat välillä 4-10. Tämä linja kannattaa valita, jos olet kirjoittamassa biologian, tavoitteesi biologian ylioppilaskokeissa ovat kohtalaisen korkeat ja sinulla on aikaa ja halua panostaa kurssin suorittamiseen. Tältä linjalta saat kattavat ja soveltavat tiedot ihmisen biologian aiheista. 

Kurssin arviointi perustuu neljään eri osasuoritukseen

1. Kokeellinen työ: (max 15 pistettä)

Kurssin aikana ryhmätyönä tehtävä kokeellinen työ hengitys- ja verenkiertoelimistöstä ja siitä tehtävä esitys muulle ryhmälle. Tutkimusta tehdään ja raporttia kirjoitetaan 21. ja 22.4. ja deadline raportille on ti 5.5. 

2. Suullinen tentti: (max 10 pistettä)
Päättöpäivänä keskiviikkona 27.5. suoritettava suullinen tentti, jossa opiskelija osoittaa anatomian ja fysiologian osaamistaan vr-laitteiden avulla.

3. Essee: (max 15 pistettä)
Päättöpäivänä keskiviikkona 27.5. kirjoitettava essee/muu tehtävä. Koealue alla, olennaisimmat asiat mainittuina. Kaikissa kappaleissa olennaista on elinten toiminnan säätelyt, joten niitä ei mainita erikseen:
Kpl 2: Hermosto. Hermoston ja hermosolun toiminta ja rakenne. Ei aivojen osia, elleivät ne liity suoraan johonkin muuhun toimintaan, kuten aisteihin tai eri elinten toiminnan säätelyyn.
Kpl 3: Hormonit. Niiltä osin, kun ne liittyvät elinten säätelyyn. Rasvaliukoisten ja vesiliukoisten hormonien erot.
Kpl 6: Ruuansulatus. Eri ruuansulatus elinten osat, eri ravintoaineiden pilkkoutuminen. Verensokeritasapainon säätely.
Kpl 7: Lihakset ja luusto. Eri solutyyppien rakenteet ja toiminnat. Ei yksittäisiä luita tai lihaksia.
Kpl 8: Munuaiset ja maksa. Virtsan muodostuminen.
Kpl 9: Aistit. Eri aistien toiminnat ja aistielinten rakenteet. Erityisesti näkö- ja kuuloaistimuksien synnyt.
Kpl 10: Iho.
Kpl 11: Immuunipuolustus. Immuunipuolustuksen ja niiden osien toiminta. Immuunivasteet eri taudinaiheuttajia vastaan (bakteerit/virukset).
Koealue on kohtiin 2. ja 3. sama.

4. Trust me, I'm a biologist-peli (max 10 pistettä)

Terveys-linja

Tällä linjalla arvosanat vaihtelevat välillä 4-8. Tämä linja kannattaa valita, jos olet kirjoittamassa terveystiedon, tai/ja haluat panostaa enemmän muihin kursseihin tai koet, ettei sinulla ole aikaa ja resursseja panostaa tähän kurssiin. Tältä linjalta saat perustiedot ihmisen biologian aiheista ja erikoistut sairauksien piirteisiin ja syntymekanismeihin. 

Kurssin arviointi perustuu kahteen osa-suoritukseen:

1. Terveys-tehtäväpaketin tekeminen (max 25 pistettä)

Tehtäväpakettia varten edetään Biologia-polkua pitkin ja tehdään erityisesti tätä linjaa varten osoitetut arvioitavat tehtävät mahdollisimman hyvin. Tehtävissä erikoistutaan erityisesti terveyttä ja sairauksia koskeviin aiheisiin.

2. Trust me, I'm a biologist-peli (max 10 pistettä)

Tämä linja vaatii biologia-linjaan verrattuna selvästi vähemmän työtä kotona. Suurin osa työstä voidaan siis tehdä oppituntien aikana. Tämän linjan suorittajat eivät myöskään osallistu kurssikokeeseen (suullinen tentti ja essee), vaan tekevät päättöpäivänä tehtäväpaketin itsearvioinnin. 


Trust me, I'm a biologist-peli

Molempiin linjoihin kuuluu Trust me, I'm a biologist-peli. Pelin maksimipistemäärä on 10 pistettä. Peliä ei ole pakko pelata, mutta silloin kurssiarvosana luonnollisesti laskee. Biologia-linjalla peliä pelatessa voi tienata 5 lisäpistettä, jolla voi kompensoida muissa tehtävissä mahdollisesti menetettyjä pisteitä. Terveys-linjalla maksimiarvosanaan pääseminen vaatii kaikkien pelien pelaamisen.

1. peli: Peli avautuu ti 14.4. klo 12.45. Peli sulkeutuu pe 17.4. klo 9:40.

2.peli: Peli avautuu pe 17.4. klo 10:55. Peli sulkeutuu ti 21.4. klo 11:30.

3. peli: Peli avautuu ke 29.4. klo 14:20. Peli sulkeutuu ti 5.5. klo 11:30. 

4. peli: Peli avautuu ke 6.5. klo 14:20. Peli sulkeutuu pe 8.5. klo 9:40.

Pelin eri tehtävät käynnistyvät eri aikoihin ja ovat auki opettajan määrittämän ajan. Peliä pelataan Seppo.io-peliympäristössä.