Arviointi

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla

Biologia-linja

Tällä linjalla arvosanat vaihtelevat välillä 4-10. Tämä linja kannattaa valita, jos olet kirjoittamassa biologian, tavoitteesi biologian ylioppilaskokeissa ovat kohtalaisen korkeat ja sinulla on aikaa ja halua panostaa kurssin suorittamiseen. Tältä linjalta saat kattavat ja soveltavat tiedot ihmisen biologian aiheista. 

 Opintojakson arviointi perustuu neljään eri osasuoritukseen

1. Kokeellinen työ: (max 15 pistettä)

Kurssin aikana ryhmätyönä tehtävä kokeellinen työ hengitys- ja verenkiertoelimistöstä ja siitä tehtävä esitys muulle ryhmälle. Raportin esitys ja deadline raportille on to 27.10. 

2. Suullinen tentti: (max 10 pistettä) päättöpäivänä ti 29.11. 

Koealue sama kuin kirjallisessa kokeessa.

3. Essee: (max 15 pistettä)
Päättöpäivänä  ti 29.11. kirjoitettava essee/muu tehtävä. Koealue alla, olennaisimmat asiat mainittuina. Kaikissa kappaleissa olennaista on elinten toiminnan säätelyt, joten niitä ei mainita erikseen:
Kpl 2: Hermosto. Hermoston ja hermosolun toiminta ja rakenne. Ei aivojen osia, elleivät ne liity suoraan johonkin muuhun toimintaan, kuten aisteihin tai eri elinten toiminnan säätelyyn.
Kpl 3: Hormonit. Niiltä osin, kun ne liittyvät elinten säätelyyn. Rasvaliukoisten ja vesiliukoisten hormonien erot.
Kpl 6: Ruuansulatus. Eri ruuansulatus elinten osat, eri ravintoaineiden pilkkoutuminen. Verensokeritasapainon säätely.
Kpl 7: Lihakset ja luusto. Eri solutyyppien rakenteet ja toiminnat. Ei yksittäisiä luita tai lihaksia.
Kpl 8: Munuaiset ja maksa. Virtsan muodostuminen.

Kpl 9: Aistit. Eri aistien toiminnat ja aistielinten rakenteet. Erityisesti näkö- ja kuuloaistimuksien synnyt.

Kpl 10: Iho. 

Kpl 11: Immuunipuolustus. Immuunipuolustuksen ja niiden osien toiminta. Immuunivasteet eri taudinaiheuttajia vastaan (bakteerit/virukset)

Kpl 12: Yksilönkehitys, raskaus ja synnytys. Erityisesti yksilönkehityksen alkuvaiheet.

(Koealue on kohtiin 2. ja 3. sama.)

4. Trust me, I'm a biologist-peli (max 10 pistettä)

Terveys-linja

Tällä linjalla arvosanat vaihtelevat välillä 4-8. Tämä linja kannattaa valita, jos olet kirjoittamassa terveystiedon, tai/ja haluat panostaa enemmän muihin kursseihin tai koet, ettei sinulla ole aikaa ja resursseja panostaa tähän kurssiin. Tältä linjalta saat perustiedot ihmisen biologian aiheista ja erikoistut sairauksien piirteisiin ja syntymekanismeihin. 

Opintojakson arviointi perustuu kahteen osa-suoritukseen:

1. Terveys-tehtäväpaketin tekeminen (max 25 pistettä)

Tehtäväpakettia varten edetään Biologia-polkua pitkin ja tehdään erityisesti tätä linjaa varten osoitetut arvioitavat tehtävät mahdollisimman hyvin. Tehtävissä erikoistutaan erityisesti terveyttä ja sairauksia koskeviin aiheisiin. Terveys-paketin deadline on teemapäivän alussa ti 29.11. 

2. Trust me, I'm a biologist-peli (max 10 pistettä)

Tämä linja vaatii biologia-linjaan verrattuna selvästi vähemmän työtä kotona. Suurin osa työstä voidaan siis tehdä oppituntien aikana. Tämän linjan suorittajat eivät myöskään osallistu kurssikokeeseen (suullinen tentti ja essee), vaan tekevät päättöpäivänä tehtäväpaketin itsearvioinnin. 


Trust me, I'm a biologist-peli

Molempiin linjoihin kuuluu Trust me, I'm a biologist-peli. Pelin maksimipistemäärä on 10 pistettä. Peliä ei ole pakko pelata, mutta silloin kurssiarvosana luonnollisesti laskee. Biologia-linjalla peliä pelatessa voi tienata 5 lisäpistettä, jolla voi kompensoida muissa tehtävissä mahdollisesti menetettyjä pisteitä. Terveys-linjalla maksimiarvosanaan pääseminen vaatii kaikkien pelien pelaamisen.

1. peli: Peli pelataan oppitunnin aikana pe 7.10.

2.peli: Peli avautuu ma 10.10.  klo 10:55. Peli sulkeutuu to 13.10. klo 8:10.

3. peli: Peli avautuu to 3.11. klo 9:25. Peli sulkeutuu ma 7.11. klo 9:40.

4. peli: Peli avautuu to 10.11. klo 9:25. Peli sulkeutuu pe 11.11. klo 9:40.

Pelin eri tehtävät käynnistyvät eri aikoihin ja ovat auki opettajan määrittämän ajan. Peliä pelataan Seppo.io-peliympäristössä.