Arviointikaupunki

Uuden LOPS:n tavoitteet opiskelijan yksilöllisyyden huomioimisesta opetuksessa ja arvioinnissa ovat kaikessa hienoudessaan haastavia. Viime vuosina lukiokenttä on mullistusten keskellä keskittynyt LOPS-työhön sekä digitaitojen parantamiseen. Nämän muutokset ovat tuoneet jo sellaisinaan suuren kehityksen lukiomaailmaan. Kuitenkin ongelmana on edelleen se, että digipedagogiikan järjestelmällinen opetus ja ohjaus on jäänyt taka-alalle. Opettajilla on nyt hallussa LOPS:n tavoitteet sekä digivälineet. Tästä eteenpäin tulisi keskittyä siihen, miten yhdistää ne kaksi pedagogisesti järkevällä tavalla.

 Arviontikaupunki-palvelu on kouluille ja kunnille rakennettu työkalu opettajan pedagogisen arviointityön kehittämiseen. Palvelu huomioi uuden LOPS:n tavoitteet opiskelijan oppimisen tukemisen näkökulmasta. Kuitenkin keskiöön nousee myös opettajan yksilöllisyys ja yksilöllinen tukeminen. Opettaja pystyy sovittamaan arvioinnin kehittämistyötä omiin aikatauluihin ja työskentely- ja oppimistapoihin. Tämä mahdollistaa myös opettajan työhyvinvoinnin lisääntymisen.

Palvelusisältö

1) Arviointikaupunki

Sisältö: Sähköinen sisältöalusta, josta opettajat löytävät videoiden muodossa ohjeita uuden LOPS:n mukaisten arvioinnin kehittämiseen. Sisältää luento- ja ohjevideoita arvioinnin monipuolistamiseen sekä opiskelijoiden opiskelupolun yksilöistämiseen. Luentovideot pohjustavat teorian ja esimerkkien avulla käsiteltäviä arviointimenetelmiä. Ohjevideot ohjaavat yksityiskohtaisemmin arviointimenetelmän kehitystä ja toteutusta.

Ajankohta: Opettaja voi valita ajankohdan, jolloin hän päättää lähteä tutustumaan ja toteuttamaan alustalta löytyviä uusia arviointimenetelmiä. 

2) Ajatuksia arvioinnin muutokseen-luento

Sisältö: Ajatuksia arvioinnin muutokseen-luento vie opettajien ajatuksia arvioinnin monipuolisuuden mahdollisuuksiin. Luennolla innostetaan miettimään arviointia uudella tavalla konkreettisten arviointiesimerkkien kautta. Lisäksi luento sisältää ohjeistuksen ja askelmerkit digitaalisen Arviointikaupunki-alustan käytölle. Luennolle osallistuvat kertaalleen kaikki palvelun piirissä olevat opettajat.
Ajankohta: Toteutetaan webinaarina palvelun aloituksen yhteydessä. Esimerkiksi lukuvuoden alussa vesopäivän yhteydessä tai muuna ajankohtana heti Arviointikaupunki-palvelun hankinnan jälkeen.

3) Toteutusstrategia

Sisältö: Toteutusstrategia sisältää ohjeita koulutuksen järjestäjille Arviointikaupunki-palvelun käytölle. Toteutusstrategia ohjaa ja opastaa Arviointikaupungin käyttöön siten, että toteutus olisi pedagogisesti järkevä ja opettajien työssä jaksamisen huomioiva. Toteutusstrategian tavoite on, että Arviointikaupungista saatava hyöty ja vaikuttavuus olisi palvelun käytön aikana mahdollisimman suuri.

Ajankohta: Ennen palvelun aloitusta.

Sisällön kuvaus

Lisäpalvelut

1) Luennot

Sisältö: Koulutuksen järjestäjä voi tilata Arviointikaupunki-palvelun normaalin palvelusisällön lisäksi liveluentoja tai muita koulutus- ja ohjaustilaisuuksia lisämaksusta. Nämä on soviteltavissa koulutuksen järjestäjän kanssa tarpeen mukaan.
Ajankohta: Riippuen lisäpalvelun laadusta ajankohta sovitetaan koulutuksen järjestäjän toiveiden mukaisesti.

2) EduTrainer-työpajat

Sisältö: EduTrainerit auttavat opettajia uuden LOPS:n haasteiden keskellä. EduTrainer-tapaamisissa pureudutaan yksittäisten opettajien ajatuksiin ja haasteisiin arvioinnin kehittämisen osalta. Opettaja voi EduTrainerin kanssa käydä läpi omaa kehitysprosessiaan ja kysyä yksityiskohtaisia ja konkreettisia neuvoja. EduTrainer-tapaamiseen voi osallistua useampi opettaja yhtäaikaa. 

Ajankohta: Koulutuksenjärjestäjän kanssa sovittuna ajankohtana. myös työpajan kesto sovitaan koulutuksenjärjestäjän kanssa tarpeen mukaiseksi. Tapaamiset järjestetään videokokouksena.  

Hinnasto

Arviointikaupunki-palvelu, joka sisältää digitaalisen Arviointikaupunki-alustan lisäksi osallistumisen Ajatuksia arvioinnin muuttumiseen-luennon sekä koulutuksen järjestäjille tarjottavan toteutusstrategian. Hinnat perustuvat koulutuksen järjestäjän (koulu, kunta, koulutuskuntayhtymä...) opettajamäärään. Isoverstas-verkoston jäsenlukioiden alennetut hinnan näkyvät sulkeissa. Palvelu on arvonlisäveroton koulutuspalvelu.

1-10 opettajaa: 900e (500e)/lukuvuosi

11-20 opettajaa: 1500e (900e)/lukuvuosi

21-30 opettajaa: 2400e (1900e)/lukuvuosi

31-50 opettajaa: 3900e (2900e)/lukuvuosi

51- opettajaa: 5600e (4500e)/lukuvuosi