Koulutukset
Kirjoita alaotsikko tähän

Yhtenä intohimonani on myös opettajien koulutus. Uskon opetus- ja koulutustapani olevan energinen ja innostava, mikä nousee kouluttajana yhdeksi vahvuudekseni. Vaadin kaiken tekemisen taustalle perusteluita ja haluan jakaa niitä muille myös omissa koulutuksissani. Koulutuksissani peilaan siis perusteluja niin LOPS:sta kuin omasta opetuskokemuksestanikin, mutta tuon myös esille opiskelijoiden palautteiden pohjalta tehtyä kehitystyötä vuosien varrelta.