Arviointi

Kurssiarvosana koostuu kolmesta osasuorituksesta:

1) Yksilötehtävät kehityseroista ja aluesuunnittelusta (kpl 2-3) max. 30 pistettä, jonka deadline

2) Kartta- ja paikkatietotentti (kpl 6-7) max. 30 pistettä

3) Ryhmätyönä tehtävä tutkielma/osallistumis- ja vaikuttamisprojekti max. 30 pistettä. Tutkielmien/projektien esitykset päättöpäivänä.

Kurssin läpäisemiseen vaaditaan 33% maksimipistemäärästä.

- Lisäksi kurssin arvosanaan voi vaikuttaa tuntiaktiivisuudella (+-1 arvosana)