Ihmisen biologia

Ihmisen biologia

Lihakset

Kuvien avulla voi rakentaa tehtävän, jossa on mahdollista kerrata/opiskella kehon eri lihaksia. Kuvat voi halutessaan liittää eri oppimisympäristöihin, kuten Moodleen, joissa Tentti-työkalun avulla voi nimetä eri lihaksia tai rakentaa esimerkiksi tehtävän, jossa kuvan päälle nuolen kohdalle tulee vetää lihasten nimiä. Kuvaa voi käyttää myös esimerkiksi kuvamateriaalina kokeessa.

Oikeat vastaukset: 1=iso rintalihas, 2= kolmipäinen olkalihas, 3= suora  reisilihas, 4= kolmipäinen pohjelihas, 5=epäkäslihas, 6=hartialihas, 7= hauis- eli kaksipäinen olkalihas, 8=suoravatsalihas, 9= räätälinlihas